Naujienos

<<Atgal

Neakivaizdinę jaunųjų chemikų mokyklą ,,Pažinimas“ baigė dvidešimtoji laida

Paskelbta 2021-02-22

Pandemijai sukausčius pasaulį NJChM ,,Pažinimas“ persikėlė į virtualią erdvę, nepraradę entuziazmo dėstytojai ir mokiniai tęsė darbą nuotoliniu būdu, o pavasariop sėkmingai išleista  dvidešimtoji – jubiliejinė ugdytinių laida.

„Pažinimas“ mokiniams sudaro išskirtines sąlygos papildomai gilintis į chemijos mokslą, susirasti bendraminčių, įsitraukti į diskusijas. Mokymo programos čia daug sudėtingesnės nei bendrojo ugdymo mokyklose, todėl ,,Pažinimo“ absolventai įgyja ypatingų žinių. Dalis  pasirenka chemiją ar kitus gamtos mokslus kaip savo studijų kryptį, kai kurie grįžta į „Pažinimą“ kaip jaunesnių kartų kuratoriai ir užsiėmimų vadovai. Taip pat keli pažinimiečiai jau spėjo apsiginti daktaro disertacijas ar net įgyti profesoriaus laipsnį. Tikrai žinome, kad ir šiandien ,,Pažinimo“ užauginta karta pasieks svaiginančių mokslo aukštumų. Ir buvę, ir esami ,,Pažinimo“ komandos nariai įvardina šią mokyklą kaip puikią vietą nutiesti tiltą tarp vidurinio mokslo ir būsimosios Alma Mater, lavinti savo nestandartinį mąstymą, įgyti gilių žinių, visapusiškai praturtinti savo asmenybę.


Svarbiausia, ką turime „Pažinime“ – tai mūsų mokiniai, dėl kurių stengiamės kuo geriau pasiruošti, su kuriais praleidžiame ne vieną valandą gilindamiesi į tolimiausias chemijos mokslo kerteles, su kuriais susidraugaujame ir dar daug metų po „Pažinimo“ baigimo išlaikome šiltą ryšį. Taip pat svarbu paminėti, kad visada stengiamės kuo tiksliau prisitaikyti prie besikeičiančių kartų ir atsinaujinančių poreikių, keičiame mokymo programas pagal besiklostančias net ekstremaliausias situacijas ir stengiamės išlaikyti šviežią požiūrį į neformalųjį švietimą.


Sveikiname dvidešimtąją laidą ir linkime visokeriopos sėkmės siekiant vis saldesnių mokslo vaisių!

Nuotraukos
 
© Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, Neakivaizdinė jaunųjų chemikų mokykla „Pažinimas“. Visos teisės saugomos.